WERELDWINKEL HOOGEVEEN

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.

Privacyverklaring

Wereldwinkel Hoogeveen neemt de privacy serieus. We houden bestanden bij met de persoonsgegevens van medewerkers, klanten en donateurs. We houden deze bestanden bij om gericht te kunnen communiceren met onze medewerkers, onze klanten en onze donateurs. Wij slaan deze bestanden digitaal op. Wij houden niet meer persoonsgegevens bij dan noodzakelijk voor het doel. De bestanden worden ook niet langer bewaard dan nodig.

Als klant kunt u zich abonneren op onze e-mail nieuwsbrief. Hiervoor vragen we uw e-mailadres. Deze wordt gedeeld met de e-maildienstverlener (mailchimp) voor het daadwerkelijk versturen van de nieuwsbrief. Met deze dienstverlener hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. U hebt steeds de mogelijkheid u af te melden.

Als donateur ontvangt u De goede zaak. Hiervoor vragen we uw adres. U hebt steeds de mogelijkheid u af te melden als donateur.

Wij delen de geregistreerde persoonsgegevens nooit met andere bedrijven of instanties, behalve wanneer de informatie openbaar dient te worden gemaakt op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijk gebod.

Voor vragen over welke persoonsgegevens wij van u bijhouden, inzicht in deze gegevens of verwijdering van deze gegevens mail naar wwhgv@outlook.com

%d bloggers liken dit: